• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Coating Iron Work File (Flat) EA521PT-200C

Coating Iron Work File (Flat) EA521PT-200C

【Product Specifications】
・Material-Alloy tool steel (SKS-8)
・With a handle
・Double-ended
・Roughness…Second cut
・Blade length…200mm
・Width…21mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA521PT-200C

Part Number
EA521PT-200C
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA521PT-200C in the Coating Iron Work File (Flat) EA521PT-200C series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)