• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Coating Iron Work File (Round) EA521PT-150F

Coating Iron Work File (Round) EA521PT-150F

【Product Specifications】
・Material-Alloy tool steel (SKS-8)
・With no handle
・Double-ended
・Compatible handle 150F: EA521VZ-10, 200F: EA521VZ-12, 250F: EA521VZ-13
・Roughness…Second cut
・Blade length…150mm
・Dia.…6mm

Part Number
EA521PT-150F
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA521PT-150F in the Coating Iron Work File (Round) EA521PT-150F series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA521PT-150F ในชุด Coating Iron Work File (Round) EA521PT-150F

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)