• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Steel Plate EA441VG-81

Steel Plate EA441VG-81

【Product Specifications】
・Material-Steel
・Dim. (L x W x T) mm…300 x 100 x 0.8
・Qty. per unit…2

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA441VG-81

Part Number
EA441VG-81
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA441VG-81 in the Steel Plate EA441VG-81 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)