• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Stainless Steel Plate EA440ER-61

Stainless Steel Plate EA440ER-61

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS430)
・Length-30m
・Thickness-0.1mm
・With adhesive
・Width…300mm

Part Number
EA440ER-61
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA440ER-61 in the Stainless Steel Plate EA440ER-61 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA440ER-61 ในชุด Stainless Steel Plate EA440ER-61

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)