• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Acrylic Plate EA440DW-71

Acrylic Plate EA440DW-71

【Product Specifications】
・Dim.…1,000 x 500mm
・Thickness…5mm
・Color…Clear

Part Number
EA440DW-71
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA440DW-71 in the Acrylic Plate EA440DW-71 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA440DW-71 ในชุด Acrylic Plate EA440DW-71

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)