• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Kenmaron Super EA366DC-4【10 Pieces Per Package】

Kenmaron Super EA366DC-4

【Product Specifications】
・Dim.-150 x 230mm
・For rust/paint removal, roughing before painting, surface treatment
・Color…Purple
・Grits…#600 equivalent
・Sets for each item…10 pcs

Part Number
EA366DC-4
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA366DC-4 in the Kenmaron Super EA366DC-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA366DC-4 ในชุด Kenmaron Super EA366DC-4

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)