• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Multi Heat Cutter EA304YF-2

Multi Heat Cutter EA304YF-2

【Product Specifications】
・Power supply-AC100V
・Power consumption-40W
・Cutter temperature-500℃
・Weight-1kg
・Accessories-Attachmentx3 kinds, screwdriver, storage box
・Cord Length(m)-30
・Permits smooth cutting free of fray of rope, net, fishnet, PP tape, sheet, etc.
・Name-Sets

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA304YF-2

Part Number
EA304YF-2
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA304YF-2 in the Multi Heat Cutter EA304YF-2 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)