• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Replacement (for Grooving/Flexible) EA304YF-14

Replacement (for Grooving/Flexible) EA304YF-14

【Product Specifications】
・For EA304YF-1
・Full length …200mm
・Weight …15g
・Cutter replacement for grooving, bendable into an optional shape

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA304YF-14

Part Number
EA304YF-14
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA304YF-14 in the Replacement (for Grooving/Flexible) EA304YF-14 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)