• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Wire Wheel EA162SR-13

Wire Wheel EA162SR-13

【Product Specifications】
・Dim.-Dia. 103×23mm
・Applicable adapter-EA162SR-5
・Material-Steel
・Wire dia.-0.7mm
・Type-Bend

Part Number
EA162SR-13
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA162SR-13 in the Wire Wheel EA162SR-13 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA162SR-13 ในชุด Wire Wheel EA162SR-13

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)