• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Chisel Kit EA159SB

Air Chisel Kit EA159SB

【Product Specifications】
・Length-170mm
・Weight-1.36kg
・Chisel shaft dia.-10.2mm
・Chisel length-127mm (width 20mm x 3, point x 1)
・Operating pressure-0.64MPa
・Air consumption-228L/min
・No. of impacts-3,000bpm
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Compressor used-2.2kw

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA159SB

Part Number
EA159SB
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159SB in the Air Chisel Kit EA159SB series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159SB ในชุด Air Chisel Kit EA159SB

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)