• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Chisel EA159RB-50

Flat Chisel EA159RB-50

【Product Specifications】
・For EA159RD, RD-10
・Length-220mm
・Shaft dia.-14.8mm
・Blade width…50mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA159RB-50

Part Number
EA159RB-50
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159RB-50 in the Flat Chisel EA159RB-50 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159RB-50 ในชุด Flat Chisel EA159RB-50

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)