• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Micro Grinder (Angle Type) EA159PB-4

Air Micro Grinder (Angle Type) EA159PB-4

【Product Specifications】
・Length-160mm
・Weight-350g
・No-load RPM-Low-speed-21,000rpm
・Operating pressure-0.62MPa
・Air consumption-95L/min
・Hose length-1.5m
・Pad size-30mm
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Sand paper(#40, #80, #150 x each 2pcs.)
・Compressor used-0.75kw

Part Number
EA159PB-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159PB-4 in the Air Micro Grinder (Angle Type) EA159PB-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159PB-4 ในชุด Air Micro Grinder (Angle Type) EA159PB-4

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)