• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Angle Grinder (Air-Powered) EA159HL

Angle Grinder (Air-Powered) EA159HL

【Product Specifications】
・Length-200mm
・Weight-700g
・Operating pressure-0.6MPa
・Air consumption-330L/min
・No-load revolution speed-18,000rpm
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Chuck size-6mm
・Low noise type (noise level: 81dB)
・Compressor used-2.2kw

Part Number
EA159HL
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159HL in the Angle Grinder (Air-Powered) EA159HL series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159HL ในชุด Angle Grinder (Air-Powered) EA159HL

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)