• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[For EA159GB] Point (For exchanges) EA159GB-1

[For EA159GB] Point (For exchanges) EA159GB-1

【Product Specifications】
・Applicable Item No. …EA159GB exchanges Point
・Weight …5g
・Pin tip dia. …Dia 3mm

Part Number
EA159GB-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159GB-1 in the [For EA159GB] Point (For exchanges) EA159GB-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159GB-1 ในชุด [For EA159GB] Point (For exchanges) EA159GB-1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)