• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Die Grinder EA159DN-2

Air Die Grinder EA159DN-2

【Product Specifications】
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Operating pressure-0.64MPa
・Air consumption-228L/min
・Compressor used-1.5 to 2.2kw
・Chuck size-6mm (1/4)
・RPM…25,000rpm
・Length…155mm
・Weight…380g

Part Number
EA159DN-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159DN-2 in the Air Die Grinder EA159DN-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159DN-2 ในชุด Air Die Grinder EA159DN-2

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)