• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Die Grinder EA159CP-26

Die Grinder EA159CP-26

【Product Specifications】
・Length-168mm
・Weight-400g
・Chuck size-6.35mm
・Applicable hose-Dia. 8mm
・Operating pressure-0.63MPa
・Air consumption-452L/min
・Revolution speed-40,000rpm
・Compressor used-1.5kw
・Inlet-1/4
・With dia. 8.5mm step plug

Part Number
EA159CP-26
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159CP-26 in the Die Grinder EA159CP-26 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159CP-26 ในชุด Die Grinder EA159CP-26

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)