• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

(10mm) Air Angle Drill EA158KD

(10mm) Air Angle Drill EA158KD

【Product Specifications】
・Length-205mm
・Height-84mm
・Revolution speed-1,500rpm
・Air consumption-430L/min
・Chuck capacity-10mm
・Compressor used-2.2kw
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Weight-1.16kg
・With reverse selector

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA158KD

Part Number
EA158KD
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA158KD in the (10mm) Air Angle Drill EA158KD series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA158KD ในชุด (10mm) Air Angle Drill EA158KD

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)