• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Shower Nozzle EA124LA-83

Shower Nozzle EA124LA-83

【Product Specifications】
・Spraying method - 1type(thin shower)
・Applicable hose dia.-ID:11 to 15mm, OD:16 to 20mm
・Operating pressure-0 to 0.6MPa
・Applicable fluid-Tap water
・Length-320mm(When enclosed hose coupler is attached:360mm)
・Material-ABS resin、Stainless
・With hose coupler 1 pc

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA124LA-83

Part Number
EA124LA-83
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Quote

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA124LA-83 in the Shower Nozzle EA124LA-83 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)