• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Air Gun EA123AC-36

Air Gun EA123AC-36

【Product Specifications】
・Max. operating pressure-1.0MPa
・Material-Brass, aluminum, rubber (NBR)
・The sliding structure of the grip enables ON/OFF of air, airflow adjustment, and fixed blow by point airflow setting.
・Nozzle mounting screw-G(PF)1/8"
・Nozzle specification-5 holes
・Airflow-100L/min
・Length-93mm
・Weight-70g

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA123AC-36

Part Number
EA123AC-36
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA123AC-36 in the Air Gun EA123AC-36 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)