• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Air Gun EA123AC-31

Air Gun EA123AC-31

【Product Specifications】
・Length-173mm
・Operating pressure-0.4MPa
・Max. operating pressure-1.0MPa
・Airflow-100L/min
・Mounting screw of nozzle and hose-G (PF) 1/4"
・Bristle length-25mm
・Weight-99g
・Best suited for blowing out attached objects difficult to remove by ordinary airflow
・Brush material-Nylon 200

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA123AC-31

Part Number
EA123AC-31
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA123AC-31 in the Air Gun EA123AC-31 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)