• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

[Plastic] Air Gun EA123AC-14

[Plastic] Air Gun EA123AC-14

【Product Specifications】
・Hole dia.-2mm
・Airflow-143L/min
・Body-Tough nylon
・Nozzle length-24mm
・Mounting screw-G (PF) 1/4"
・Nozzle mounting screw-G(PF) 1/8"
・Max. operating pressure-1.0MPa

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA123AC-14

Part Number
EA123AC-14
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
3 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA123AC-14 in the [Plastic] Air Gun EA123AC-14 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)