• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

[Plastic] Air Gun EA123AC-13

[Plastic] Air Gun EA123AC-13

【Product Specifications】
・Hole dia.-1mm x 12 pcs
・Airflow-200L/min
・Body-Tough nylon
・Nozzle length-15mm
・Hose mounting screw-G (PF) 1/4"
・Nozzle mounting screw-G(PF) 1/8"
・Low noise type
・68dB
・Max. operating pressure-1.0MPa

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA123AC-13

Part Number
EA123AC-13
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA123AC-13 in the [Plastic] Air Gun EA123AC-13 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)