• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Air Gun EA123AC-12

Air Gun EA123AC-12

【Product Specifications】
・Hole dia.-3mm
・Airflow-176L/min
・Body-Aluminum die cast
・Nozzle length-100mm
・Mounting screw-G (PF) 1/4
・For removing the handle grip of bicycle, motorbike and the like
・Max. operating pressure-1.0MPa
・Nozzle mounting screw-G(PF)1/8"

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA123AC-12

Part Number
EA123AC-12
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA123AC-12 in the Air Gun EA123AC-12 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)