• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Long Nozzle EA123AB-22

Long Nozzle EA123AB-22

【Product Specifications】
・Mounting screw-M12
・For EA123AB-10 , -11 , -12
・Specification-150mm nozzle(dia. 2mm)
・Material-Steel

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA123AB-22

Part Number
EA123AB-22
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Same day or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA123AB-22 in the Long Nozzle EA123AB-22 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)