• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Brush Set (Straight) EA109GB-100

Brush Set (Straight) EA109GB-100

【Product Specifications】
・Brush length-60mm
・Length-210mm
・Hair length-about 15mm
・Set details-pig bristle・stainless steel・steel・brass
・Shape-Straight

Part Number
EA109GB-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA109GB-100 in the Brush Set (Straight) EA109GB-100 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA109GB-100 ในชุด Brush Set (Straight) EA109GB-100

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)