• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pig Bristle Brush EA109GB-1

Pig Bristle Brush EA109GB-1

【Product Specifications】
・Material-Pig bristle
・Tip…Curved
・Sets for each item…1 pc

Part Number
EA109GB-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA109GB-1 in the Pig Bristle Brush EA109GB-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA109GB-1 ในชุด Pig Bristle Brush EA109GB-1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)