• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Steel Wire Brush With Soft Grip EA109BA-7

Steel Wire Brush With Soft Grip EA109BA-7

【Product Specifications】
・Brush dim.-20 x 120mm
・Wire length-29mm
・Full length-265mm

Part Number
EA109BA-7
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA109BA-7 in the Steel Wire Brush With Soft Grip EA109BA-7 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA109BA-7 ในชุด Steel Wire Brush With Soft Grip EA109BA-7

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)