• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

[Brass] Conductive Brush for Precision Equipment EA109AJ-1

[Brass] Conductive Brush for Precision Equipment EA109AJ-1

【Product Specifications】
・Brush material-Brass
・Handle material-Aluminum
・Full length-163mm
・Brush tip dia.-0.07mm
・Hair length-11mm
・Specs…1 row, 11 lines
・Hair width…4.8mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA109AJ-1

Part Number
EA109AJ-1
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA109AJ-1 in the [Brass] Conductive Brush for Precision Equipment EA109AJ-1 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)