• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Dedicated Tool, Sandpaper Disc (Glue Treatment on Back) Paper Base Type【1-100 Pieces Per Package】

[Features]
Nakanishi AN Grinder is capable of a wide variety of machining from cutting to grinding, polishing and lapping with abundant tools.
· For dry type: For dry use on metal, woodworking, painted surfaces and putty polishing (apply anti-clogging agent).

Japanese PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
64201
64202
64204
64205
64206
64207
64212
64214
64215
64216
64217
64221
64222
64224
64225
64226
64227
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipOuter diameter Dimensions
(mm)
Particle Size
(#)
Number Contained in Packet
7 Day(s) or more φ11#80100
7 Day(s) or more φ11#120100

100 Pieces Per Package

6 Day(s) or more φ11#240100

100 Pieces Per Package

6 Day(s) or more φ11#320100
7 Day(s) or more φ11#400100
7 Day(s) or more φ11#600100

100 Pieces Per Package

7 Day(s) or more φ21#120100

100 Pieces Per Package

6 Day(s) or more φ21#240100

100 Pieces Per Package

7 Day(s) or more φ21#320100
7 Day(s) or more φ21#400100
7 Day(s) or more φ21#600100
7 Day(s) or more φ31#80100
Quote φ31#120100
7 Day(s) or more φ31#240100
7 Day(s) or more φ31#320100
7 Day(s) or more φ31#400100
7 Day(s) or more φ31#600100

Loading...

  1. 1

Basic Information

Number Contained in Packet 100

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)