• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Dedicated Tool, Sandpaper Disc (Glue Treatment on Back) Cloth Base Type【1-100 Pieces Per Package】

[Features]
Nakanishi AN Grinder is capable of a wide variety of machining from cutting to grinding, polishing and lapping with abundant tools.
· For Metals: Excellent in durability of dry type.

Japanese PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
64113
64114
64116
64117
64118
64120
64127
64129
64147
64148
64150
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipOuter diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Number Contained in Packet
7 Day(s) or more φ11-#120100
7 Day(s) or more φ11-#180100
7 Day(s) or more φ11-#320100
7 Day(s) or more φ11-#400100
7 Day(s) or more φ11-#600100
7 Day(s) or more φ11-#1000100
7 Day(s) or more φ21-#400100
7 Day(s) or more φ21-#800100

100 Pieces Per Package

7 Day(s) or more φ 31φ11#400100
7 Day(s) or more φ31φ11#600100
7 Day(s) or more φ31φ11#1000100

Loading...

  1. 1

Basic Information

Number Contained in Packet 100

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)