• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Cross in Wheel, for 15/16 holes【5 Pieces Per Package】

Cross in Wheel, for 15/16 holes

Cost-Cutting Definitive Edition for 15/16 Hole Use
[Features]
· The "cloth-in base," which uses New Registon's own "glass cloth insert technology," absorbs vibrations and rattles.
· Zirconia paper and BZ Paper developed jointly by the manufacturer. The multi-blade wheel made of conventional zirconia enables high performance operation.
· It is easy to change from 15 holes to 16 holes after removing the blue bushing. In addition, it is a common type that can be used with either an electric grinder or an air grinder.
· Cloth-in-Foil is a one-touch type sister product.

Part Number

Configured Part Number is shown.

CIW100A150

Part Number
CIW100A150
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to Ship

5 Pieces Per Package

Quote

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Multiblade Disc Work Piece General Steel / Stainless Steel / Aluminum Outer Diameter Size(mm) 100
Inner Diameter Size(mm) 15 Particle Size(#) 150 Abrasive Grain A Abrasive Grain
Maximum Operating Peripheral Speed(m/s) 72

Please check the type/dimensions/specifications of the part CIW100A150 in the Cross in Wheel, for 15/16 holes series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)