• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

PTFE Adhesive Tape

PTFE Adhesive Tape

Click this image to zoom it.

Move the mouse over the image to zoom

[Features]
· A silicon-based pressure-sensitive adhesive has been applied to one side of the tape, with fluororesin film for the base material.
· The maximum operating temperature is +200°C.
· Has flexibility, elasticity and conformance with the shape of the target object.
· The tape surface has excellent non-adhesiveness, releasability, slipperiness, and chemical resistance.
· Excellent electrical insulation.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
21188
21189
21190
21191
21192
21193
21194
21195
21196
21197
Part NumberVolume DiscountDays to ShipWidth
(mm)
Thickness
(mm)
Amount Of Content
34 Day(s) or more 1500.081 Roll
34 Day(s) or more 2500.081 Roll
34 Day(s) or more 3000.081 Roll
34 Day(s) or more 300.131 Roll
34 Day(s) or more 1500.131 Roll
34 Day(s) or more 2500.131 Roll
34 Day(s) or more 3000.131 Roll
34 Day(s) or more 1500.181 Roll
34 Day(s) or more 2500.181 Roll
34 Day(s) or more 3000.181 Roll

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Adhesive Tape Color White Type Length(m) 10
Amount Of Content 1 Roll

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)