• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Chip Saw Cutter - Dust Collector Round Saw - Global Saw Cutter

Chip Saw Cutter - Dust Collector Round Saw - Global Saw Cutter

[Features]
· Lightweight, compact (4 kg) and conveniently portable.
· Allows easy chip discharge with one-touch dust cover.
· The optimally balanced design helps prevent fatigue and enhances ease of use.
· An LED light is included to make scribing easily visible.

Part Number
MX-180
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(kg)
Accessory Power supply details Cutting Capacity Squared Timbers (A x B)
(mm)
Cutting Capacity Round Stock (D)
(mm)
7 Day(s) or more 4.0UT180W, guide, wrench, protective glassesSingle-phase AC 100 V 50/60 Hz60 x 6060.5

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Chip saw cutting machine Application For ironwork Applicable Chip Saw: Outer Diameter(mm) 180
Rated Current(A) 14 Voltage(V) 100 Maximum Number of Load-Free Rotations(rpm) 3700
Power Consumption(W) 1330 JAN Code 4920350002454

Please check the type/dimensions/specifications of the part MX-180 in the Chip Saw Cutter - Dust Collector Round Saw - Global Saw Cutter series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MX-180 ในชุด Chip Saw Cutter - Dust Collector Round Saw - Global Saw Cutter

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)