• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Raceway Water Tank RKR4030–RKR10030

Raceway Water Tank RKR4030–RKR10030

A long elliptical tank, allowing water to flow smoothly.
Features outlets for drainage on both sides.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
RKR10030
RKR4030
RKR5030
RKR6030
RKR7030
RKR8030
RKR9030
Part NumberVolume DiscountDays to ShipCapacity
(L)
Inner Dimension Width w
(mm)
Outer Dimensions Width W
(mm)
Amount Of Content
23 Day(s) or more 256009800100001 pc.
23 Day(s) or more 9000380040001 pc.
23 Day(s) or more 11800480050001 pc.
23 Day(s) or more 14600580060001 pc.
23 Day(s) or more 17400680070001 pc.
23 Day(s) or more 20000780080001 pc.
23 Day(s) or more 23000880090001 pc.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Others Material (Body) Polypropylene (PP) Inner Dimension Depth d(mm) 2800
Inner Dimension Height h(mm) 1000 Outer Dimensions Depth D(mm) 3000 Outer Dimensions Height H(mm) 1200
Amount Of Content 1 pc.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)