• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Raceway Water Tank RKR5017–RKR10017

Raceway Water Tank RKR5017–RKR10017

A long elliptical tank, allowing water to flow smoothly.
Features outlets for drainage on both sides.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
RKR10017
RKR3017
RKR5017
RKR7017
RKR9017
Part NumberVolume DiscountDays to ShipCapacity
(L)
Inner Dimension Width w
(mm)
Outer Dimensions Width W
(mm)
Amount Of Content
23 Day(s) or more 785010100103001 pc.
23 Day(s) or more 1860280030001 pc.
23 Day(s) or more 3360480050001 pc.
23 Day(s) or more 4900680070001 pc.
23 Day(s) or more 6400880090001 pc.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Others Material (Body) Polypropylene (PP) Inner Dimension Depth d(mm) 1500
Inner Dimension Height h(mm) 500 Outer Dimensions Depth D(mm) 1700 Outer Dimensions Height H(mm) 650
Amount Of Content 1 pc.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)