• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

No.6670 Polyester Film Adhesive Tape【20-40 Pieces Per Package】

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
N6670-15-50-0.08-PACK
N6670-24-50-0.08-PACK
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipWidth
(mm)
Pressure Sensitive Adhesive Material Support Medium Support Thickness
(mm)
Display Thickness Electrical Resistance Amount Of Content

40 Pieces Per Package

11 Day(s) 15AcrylicPolyester film0.038#38Adhesive surface: 1011 Rear Surface: 1081 Box (40 Rolls)

20 Pieces Per Package

11 Day(s) 24AcrylicPolyester film0.038#38Adhesive surface: 1011 Rear Surface: 1081 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Adhesive Tape Length(m) 50 Thickness(mm) 0.068
Adhesive Strength 17.15 N (1,750 gf) / Width 25 mm Tensile Strength 147.1 N (15.0 kgf) / Width 25 mm Details Type Pack

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)