• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 4215

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 4215

[Features]
· Coated carbide tip.
· Triangle Tips
· Wiper Tip
· Negative Insert
[Applications]
· For General Steel Processing

Part Number

Configured Part Number is shown.

TNMX160404WF4215

Part Number
TNMX160404WF4215
Part NumberVolume DiscountDays to ShipQuantity
Quote 10

Loading...

  1. 1

Basic Information

Selfishly No-hand Specifications For General Steel Processing, For Finishing Trusco Code 358-5310
Quantity 10

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)