• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 3215

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 3215

[Features]
· Coated carbide tip.
· Triangle Tips
· Wiper Tip
· Negative Insert
[Applications]
· For machining of cast iron

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
TNMX160404WF3215
TNMX160408WF3215
TNMX160412WM3215
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSpecifications Trusco Code Quantity
Quote For machining and finishing of cast iron695-212710
Quote For machining and finishing of cast iron695-213510
Quote For machining and medium machining of cast iron695-217810

Loading...

  1. 1

Basic Information

Selfishly No-hand Quantity 10

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)