• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 2015

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 2015

[Features]
· Coated carbide tip.
· Triangle Tips
· Wiper Tip
· Negative Insert
[Applications]
· For Stainless Steel Machining

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

TNMX160412WM2015

 
Part Number
TNMX160412WM2015
Part NumberVolume DiscountDays to ShipQuantity
5 Day(s) or more 10

Loading...

  1. 1

Basic Information

Selfishly No-hand Specifications For processing stainless steel material, medium processing Trusco Code 173-7830
Quantity 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part TNMX160412WM2015 in the Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 2015 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)