• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 4225

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 4225

[Features]
· Coated carbide tip.
· Triangle Tips
· Negative Insert

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
TNMG160404SM4225
TNMG160408PF4225
TNMG160408PM4225
TNMG160408QM4225
TNMG160408SM4225
TNMG160412PM4225
TNMG160412QF4225
TNMG160412SM4225
TNMG220408SM4225
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSelfishly Specifications Trusco Code Quantity
Quote No-handFor General Steel Processing, For Semi-Processing602-965510
Quote No-handFor General Steel Processing, For Finishing601-584110
Quote -For General Steel Processing, For Semi-Processing601-585910
Quote No-handFor General Steel Processing, For Semi-Processing602-973610
Quote No-handFor General Steel Processing, For Semi-Processing602-975210
Quote No-handFor General Steel Processing, For Semi-Processing601-590510
3 Day(s) or more No-handFor General Steel Processing, For Finishing602-980910
Quote No-handFor General Steel Processing, For Semi-Processing603-500110
Quote No-handFor General Steel Processing, For Semi-Processing603-506010

Loading...

  1. 1

Basic Information

Quantity 10

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)