• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 4215

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 4215

[Features]
· Coated carbide tip.
· Triangle Tips
· Negative Insert
[Applications]
· For General Steel Processing

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
TNMG160408PR4215
TNMG160408RK4215
TNMG160412QM4215
TNMG220404PM4215
TNMG220408PM4215
TNMG220408PR4215
TNMG220412MR4215
TNMG220412PM4215
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSelfishly Specifications Trusco Code Quantity
Quote No-handFor General Steel Processing, For Roughing606-647010
3 Day(s) or more Right-handFor General Steel Processing, For Finishing358-559010
3 Day(s) or more No-handFor General Steel Processing, For Semi-Processing605-780210
Quote No-handFor General Steel Processing, For Semi-Processing358-566210
Quote No-handFor General Steel Processing, For Semi-Processing358-570110
3 Day(s) or more No-handFor General Steel Processing, For Semi-Roughing605-787010
3 Day(s) or more No-handFor General Steel Processing, For Semi-Roughing607-657210
3 Day(s) or more No-handFor General Steel Processing, For Semi-Processing358-525510

Loading...

  1. 1

Basic Information

Quantity 10

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)