• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 4215

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 4215

[Features]
· Coated carbide tip.
· Triangle Tips
· Negative Insert
[Applications]
· For General Steel Processing

Part Number
TNMG160408PR4215
TNMG160408RK4215
TNMG160412QM4215
TNMG220404PM4215
TNMG220408PM4215
TNMG220408PR4215
TNMG220412MR4215
TNMG220412PM4215
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSelfishly Specifications Trusco Code Quantity
Quote No-handFor General Steel Processing, For Roughing606-647010
3 Day(s) or more Right-handFor General Steel Processing, For Finishing358-559010
3 Day(s) or more No-handFor General Steel Processing, For Semi-Processing605-780210
Quote No-handFor General Steel Processing, For Semi-Processing358-566210
Quote No-handFor General Steel Processing, For Semi-Processing358-570110
3 Day(s) or more No-handFor General Steel Processing, For Semi-Roughing605-787010
3 Day(s) or more No-handFor General Steel Processing, For Semi-Roughing607-657210
3 Day(s) or more No-handFor General Steel Processing, For Semi-Processing358-525510

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Quantity 10

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)