• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 2035

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 2035

[Features]
· Coated carbide tip.
· Triangle Tips
· Negative Insert
[Applications]
· For Stainless Steel Machining

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
TNMG160408MM2035
TNMG160408MR2035
TNMG160412MR2035
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSpecifications Trusco Code Quantity
3 Day(s) or more For processing stainless steel material, medium processing127-133410
3 Day(s) or more For processing stainless steel material, medium rough processing127-196210
3 Day(s) or more For processing stainless steel material, medium rough processing605-779910

Loading...

  1. 1

Basic Information

Selfishly No-hand Quantity 10

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)