• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 1515

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 1515

[Features]
· Coated carbide tip.
· Triangle Tips
· Negative Insert

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

TNMG160408LC1515

 
Part Number
TNMG160408LC1515
Part NumberVolume DiscountDays to ShipQuantity
5 Day(s) or more 10

Loading...

  1. 1

Basic Information

Selfishly No-hand Specifications For General Steel and Low-Carbon Steel Processing, For Cutting Chip Control Measures, For Finishing Trusco Code 358-5492
Quantity 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part TNMG160408LC1515 in the Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 1515 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)