• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 1515

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 1515

[Features]
· Coated carbide tip.
· Triangle Tips
· Negative Insert

PDF

 
Part Number
TNMG160408LC1515
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งQuantity
5 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Selfishly No-hand Specifications For General Steel and Low-Carbon Steel Processing, For Cutting Chip Control Measures, For Finishing Trusco Code 358-5492
Quantity 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part TNMG160408LC1515 in the Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 1515 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNMG160408LC1515 ในชุด Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 1515

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)