• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rivet Header Set

Rivet Header Set

[Features]
· A rivet header made using high-quality steel materials.
· It exhibits exceptional durability and high workability.
[Applications]
· For iron plate hole tacking, etc.

Part Number
446-100-0
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Punch Detailed Types of Punch Other

Please check the type/dimensions/specifications of the part 446-100-0 in the Rivet Header Set series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 446-100-0 ในชุด Rivet Header Set

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)