• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
HSS Precision Combination Stamp 6.0 mm, Loose

HSS Precision Combination Stamp 6.0 mm, Loose

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· Alphanumeric characters from 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be stamped in one go.

Basic Specifications

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
Part Number
Text

Refine byกรองตาม

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Product Name

Refine byกรองตาม

 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English A
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English B
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English C
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English D
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English E
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English F
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English G
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English H
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English I
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English J
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English K
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English L
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English M
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English N
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English O
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English P
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English Q
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English R
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English S
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English T
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English U
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English V
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English W
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English X
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English Y
 • Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English Z
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

 • 473-8918
 • 473-8900
 • 473-8896
 • 473-8888
 • 473-8870
 • 473-8861
 • 473-8853
 • 473-8845
 • 473-8837
 • 473-8829
 • 473-8811
 • 473-8802
 • 473-8799
 • 473-8781
 • 473-8772
 • 473-8764
 • 473-8756
 • 473-8748
 • 473-8730
 • 473-8721
 • 473-8713
 • 473-8705
 • 473-8691
 • 473-8683
 • 473-8675
 • 473-8667
 • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

 • 4560284492510
 • 4560284492527
 • 4560284492534
 • 4560284492541
 • 4560284492558
 • 4560284492565
 • 4560284492572
 • 4560284492589
 • 4560284492596
 • 4560284492602
 • 4560284492619
 • 4560284492626
 • 4560284492633
 • 4560284492640
 • 4560284492657
 • 4560284492664
 • 4560284492671
 • 4560284492688
 • 4560284492695
 • 4560284492701
 • 4560284492718
 • 4560284492725
 • 4560284492732
 • 4560284492749
 • 4560284492756
 • 4560284493524
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

 • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
 • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

 • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
 • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
A
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English A
473-8667
4560284492510
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-A
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  A
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English A
 • Trusco Code
  473-8667
 • JAN Code
  4560284492510
 • Mass(g)
  7.5
B
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English B
473-8675
4560284492527
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-B
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  B
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English B
 • Trusco Code
  473-8675
 • JAN Code
  4560284492527
 • Mass(g)
  7.5
C
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English C
473-8683
4560284492534
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-C
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  C
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English C
 • Trusco Code
  473-8683
 • JAN Code
  4560284492534
 • Mass(g)
  7.5
D
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English D
473-8691
4560284492541
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-D
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  D
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English D
 • Trusco Code
  473-8691
 • JAN Code
  4560284492541
 • Mass(g)
  7.5
E
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English E
473-8705
4560284492558
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-E
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  E
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English E
 • Trusco Code
  473-8705
 • JAN Code
  4560284492558
 • Mass(g)
  7.5
F
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English F
473-8713
4560284492565
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-F
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  F
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English F
 • Trusco Code
  473-8713
 • JAN Code
  4560284492565
 • Mass(g)
  7.5
G
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English G
473-8721
4560284492572
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-G
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  G
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English G
 • Trusco Code
  473-8721
 • JAN Code
  4560284492572
 • Mass(g)
  7.5
H
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English H
473-8730
4560284492589
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-H
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  H
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English H
 • Trusco Code
  473-8730
 • JAN Code
  4560284492589
 • Mass(g)
  7.5
I
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English I
473-8748
4560284492596
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-I
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  I
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English I
 • Trusco Code
  473-8748
 • JAN Code
  4560284492596
 • Mass(g)
  7.5
J
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English J
473-8756
4560284492602
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-J
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  J
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English J
 • Trusco Code
  473-8756
 • JAN Code
  4560284492602
 • Mass(g)
  7.5
K
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English K
473-8764
4560284492619
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-K
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  K
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English K
 • Trusco Code
  473-8764
 • JAN Code
  4560284492619
 • Mass(g)
  7.5
L
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English L
473-8772
4560284492626
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-L
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  L
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English L
 • Trusco Code
  473-8772
 • JAN Code
  4560284492626
 • Mass(g)
  7.5
M
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English M
473-8781
4560284492633
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-M
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  M
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English M
 • Trusco Code
  473-8781
 • JAN Code
  4560284492633
 • Mass(g)
  7.5
N
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English N
473-8799
4560284492640
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-N
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  N
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English N
 • Trusco Code
  473-8799
 • JAN Code
  4560284492640
 • Mass(g)
  7.5
O
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English O
473-8802
4560284493524
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-O
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  O
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English O
 • Trusco Code
  473-8802
 • JAN Code
  4560284493524
 • Mass(g)
  7.5
P
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English P
473-8811
4560284492657
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-P
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  P
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English P
 • Trusco Code
  473-8811
 • JAN Code
  4560284492657
 • Mass(g)
  7.5
Q
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English Q
473-8829
4560284492664
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-Q
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  Q
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English Q
 • Trusco Code
  473-8829
 • JAN Code
  4560284492664
 • Mass(g)
  7.5
R
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English R
473-8837
4560284492671
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-R
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  R
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English R
 • Trusco Code
  473-8837
 • JAN Code
  4560284492671
 • Mass(g)
  7.5
S
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English S
473-8845
4560284492688
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-SBARA
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  S
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English S
 • Trusco Code
  473-8845
 • JAN Code
  4560284492688
 • Mass(g)
  7.5
T
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English T
473-8853
4560284492695
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-T
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  T
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English T
 • Trusco Code
  473-8853
 • JAN Code
  4560284492695
 • Mass(g)
  7.5
U
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English U
473-8861
4560284492701
4 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-U
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  U
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English U
 • Trusco Code
  473-8861
 • JAN Code
  4560284492701
 • Mass(g)
  7.5
V
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English V
473-8870
4560284492718
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-V
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  V
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English V
 • Trusco Code
  473-8870
 • JAN Code
  4560284492718
 • Mass(g)
  7.5
W
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English W
473-8888
4560284492725
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-W
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  W
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English W
 • Trusco Code
  473-8888
 • JAN Code
  4560284492725
 • Mass(g)
  7.5
X
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English X
473-8896
4560284492732
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-X
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  X
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English X
 • Trusco Code
  473-8896
 • JAN Code
  4560284492732
 • Mass(g)
  7.5
Y
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English Y
473-8900
4560284492749
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-Y
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  Y
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English Y
 • Trusco Code
  473-8900
 • JAN Code
  4560284492749
 • Mass(g)
  7.5
Z
Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English Z
473-8918
4560284492756
3 Day(s) or more
-

Part Number : UC-60B-Z
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Precision Marking
 • Nominal
  6
 • Text
  Z
 • Lettering height A(mm)
  6
 • Character width B(mm)
  4
 • Pitch of characters P(mm)
  5
 • Product Name
  Uratani HSS Combination Stamps 6.0 mm Loose, English Z
 • Trusco Code
  473-8918
 • JAN Code
  4560284492756
 • Mass(g)
  7.5

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

 1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)