• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Handy Magna A-1

Part Number
A-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(kg)
Set Content
7 Day(s) or more 3.2Cable (5 m), Removable Universal Yoke, Steel Storage Case

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Standard JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME Sec.V Power Supply(V) AC100 Magnetic Pole Inner Dimensions(mm) 140
Magnetic Pole Cross-Section Dimensions(mm) 25 x 25 Lifting Power 10 lb. (4.5 kg) or greater Trusco Code 764-4540

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-1 in the Handy Magna A-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1 ในชุด Handy Magna A-1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)