• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Sandvik Coro-Mill 328 Tip COAT

Sandvik Coro-Mill 328 Tip COAT

[Features]
· Applicable to any kind of workpiece
· Sharp Cutting Edge
· Capable of high precision machining
[Applications]
· For grooving

PDF

 
Part Number
328R13-31502-GM-1025
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Details Type For Grooving Trusco Code 608-7418

Please check the type/dimensions/specifications of the part 328R13-31502-GM-1025 in the Sandvik Coro-Mill 328 Tip COAT series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 328R13-31502-GM-1025 ในชุด Sandvik Coro-Mill 328 Tip COAT

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)