• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Sandvik CoroThread 254 Circlip Grooved Tip

[Features]
· CoroThread 254 Grooving Tip
· Coated carbide tip.
· For Groove Milling
· 3 Corner Specification
[Applications]
· For grooving
· For Low Feed Machining
· Width: 1.10 mm

PDF

 
Part Number
254LG-16CC01-110
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งQuantity
5 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Specifications For groove manufacturing, for low feed manufacturing, width: 1.10 mm Trusco Code 608-6888 Quantity 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part 254LG-16CC01-110 in the Sandvik CoroThread 254 Circlip Grooved Tip series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 254LG-16CC01-110 ในชุด Sandvik CoroThread 254 Circlip Grooved Tip

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)