• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

S-Lock Bimetal Hole Saw (for Downlight) SDS and Shank Set

S-Lock Bimetal Hole Saw (for Downlight) SDS and Shank Set

[Features]
· More economical through individual cutter replacement.
· Safe work without snagging is possible for ceiling materials (plasterboard, plywood), PVC pipe, resin, plastic and other materials.
· Excellent operability thanks to the auto lock/manual release mechanism.
[Material]
· Blade: High Speed Steel (M42)

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
SLPS075RST
SLPS090RST
SLPS100RST
SLPS125RST
SLPS150RST
Part NumberVolume DiscountDays to ShipBlade Tip Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code
5 Day(s) or more 754957462238099487-2096
5 Day(s) or more 904957462238129487-2126
5 Day(s) or more 1004957462238136487-2151
5 Day(s) or more 1254957462238143487-2185
5 Day(s) or more 1504957462238150487-2215

Loading...

  1. 1

Basic Information

Blade thickness(mm) 1.27

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)