• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

Bit for Automatic Grid

Part Number
SPB08B-K10
SPB08B-M20
SPB08B-P20
SPB08B-Z01
SPB08GRL-K10
SPB08GRL-M20
SPB08GRL-P20
SPB08GRL-Z01
SPB08TR-K10
SPB08TR-M20
SPB08TR-P20
SPB08TR-Z01
SPB10B-K10
SPB10B-M20
SPB10B-P20
SPB10B-Z01
SPB10GRL-K10
SPB10GRL-M20
SPB10GRL-P20
SPB10GRL-Z01
SPB10TR-K10
SPB10TR-M20
SPB10TR-P20
SPB10TR-Z01
SPB12B-K10
SPB12B-M20
SPB12B-P20
SPB12B-Z01
SPB12GRL-K10
SPB12GRL-M20
SPB12GRL-P20
SPB12GRL-Z01
SPB12TR-K10
SPB12TR-M20
SPB12TR-P20
SPB12TR-Z01
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งJAN Code Trusco Code
4 Day(s) or more 4562130536744217-6050
5 Day(s) or more 4562130536652217-6041
4 Day(s) or more 4562130536560217-6033
4 Day(s) or more 4562130536836217-6068
4 Day(s) or more 4562130536683217-5819
5 Day(s) or more 4562130536591217-5801
4 Day(s) or more 4562130536508217-5797
4 Day(s) or more 4562130536775217-5827
5 Day(s) or more 4562130536713217-5932
4 Day(s) or more 4562130536621217-5924
4 Day(s) or more 4562130536539217-5916
4 Day(s) or more 4562130536805217-5941
4 Day(s) or more 4562130536751217-6092
4 Day(s) or more 4562130536669217-6084
4 Day(s) or more 4562130536577217-6076
5 Day(s) or more 4562130536843217-6106
4 Day(s) or more 4562130536690217-5851
4 Day(s) or more 4562130536607217-5843
4 Day(s) or more 4562130536515217-5835
4 Day(s) or more 4562130536782217-5860
4 Day(s) or more 4562130536720217-5975
4 Day(s) or more 4562130536638217-5967
4 Day(s) or more 4562130536546217-5959
4 Day(s) or more 4562130536812217-5983
4 Day(s) or more 4562130536768217-6131
5 Day(s) or more 4562130536676217-6122
4 Day(s) or more 4562130536584217-6114
4 Day(s) or more 4562130536850217-6149
4 Day(s) or more 4562130536706217-5894
4 Day(s) or more 4562130536614217-5886
4 Day(s) or more 4562130536522217-5878
4 Day(s) or more 4562130536799217-5908
Quote 4562130536737217-6017
4 Day(s) or more 4562130536645217-6009
4 Day(s) or more 4562130536553217-5991
4 Day(s) or more 4562130536829217-6025

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product ​​Type Carbide bytes

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)